RIF Storage

RIF Storage là một giao thức lưu trữ chống kiểm duyệt, không cần sự cho phép và phi tập trung. Nó cung cấp một giao diện thống nhất giúp dễ dàng kết nối và chuyển đổi giữa một số mạng lưu trữ phi tập trung như IPFS hoặc Swarm. Chúng tôi đang bổ sung các ưu đãi cho các hệ thống này để đảm bảo khả năng chống lại các cuộc tấn công không đáng kể, tính khả dụng và cho phép người tham gia được thưởng vì đã tham gia vào mạng.

Với tư cách là người dùng cuối, Bộ nhớ RIF cho phép bạn lấy lại quyền sở hữu dữ liệu của mình. Ngay cả khi dịch vụ bạn đang sử dụng ngừng tồn tại, bạn vẫn có thể truy xuất tất cả nội dung của mình.

Là một nhà phát triển/người tạo dịch vụ, RIF Storage cho phép bạn không phải lo lắng về dung lượng lưu trữ cho ứng dụng của mình và nó cũng đi kèm với dịch vụ phân phối nội dung bên ngoài để ứng dụng của bạn mở rộng quy mô mà bạn không cần phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Nhờ các ưu đãi xây dựng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà cung cấp bộ nhớ và tạo cơ hội đem bộ nhớ chưa sử dụng của họ cho người khác và nhận tiền từ đó.

Theo dõi bản tin của chúng tôi!