RIF Gateways

Cổng RIF cung cấp một tập hợp các giao thức tương tác được thiết kế để cho phép các tương tác an toàn và chống giả mạo với thế giới bên ngoài. Nó đề xuất một lớp giao diện hợp nhất quyền truy cập vào các dịch vụ nguồn cấp dữ liệu và tích hợp chuỗi chéo, cung cấp các blockchains với một giao thức bất khả tri triển khai cho cả việc tiêu thụ dữ liệu bên trong và bên ngoài.

Cổng RIF tận dụng nghiên cứu mới nhất về các dịch vụ dữ liệu dựa trên blockchain và triển khai các giải pháp công nghiệp được công nhận rộng rãi nhất, đồng thời cung cấp API thống nhất hướng người dùng, giúp giảm đáng kể tính phức tạp của việc triển khai các công nghệ này. Nó được thiết kế để xây dựng cầu nối giữa các blockchain và cho phép các nhà cung cấp dữ liệu và người tiêu dùng dễ dàng tham gia vào việc truyền dữ liệu an toàn và được tiêu chuẩn hóa, hỗ trợ một loạt các mô hình tiêu thụ dữ liệu, đăng ký và thanh toán.

Theo dõi bản tin của chúng tôi!