RIF Communications

Pinapayagan ng RIF Communities ang mga partido sa isang peer-to-peer network na tuklasin ang bawat isa at magtaguyod ng mga ligtas na channel ng komunikasyon, na may sigurado na hindi pagpapakilala, pagiging kompidensiyal, integridad at pagiging tunay.

Pagkumpidensyal: walang third-party na makakabasa ng mga naipadala na mensahe.
Integridad: pag-iwas sa isang third-party ng pagbabago ng mga naipadala na mensahe.
Pagiging tunay: pag-iwas sa pagpapanggap ng alinman sa mga endpoint.
Pagkawala ng lagda: kung pinagana, walang sinuman sa network ang maaaring makilala ang nagpadala o ang tatanggap para sa anumang partikular na mensahe.

Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga public keys bilang isang discovering mechanism, ang mga gumagamit ay maaaring mag-publish ng mga pseudonyms sa RIF Identity at maging discoverable nang hindi na kinakailangang alalahanin ang mahabang mga public keys. Nilalayon ng RIF Secure Communic Infrastructure protocol na matupad ang pangangailangan para sa pagtataguyod ng mga ligtas na ugnayan sa pagitan ng mga end user, partido o serbisyo ng RIF.

Sundan ang aming mga balita!