Relay


RIF Relay đã được thiết kế để giảm bớt các rào cản đối với việc ứng dụng tài chính phi tập trung, giúp người dùng mới dễ dàng thực hiện các giao dịch đầu tiên của họ và làm quen với các công cụ và dịch vụ không thể thiếu đối với tài chính phi tập trung.

RIF Relay là một cột mốc quan trọng được phát triển bởi hệ sinh thái RSK để đơn giản hóa UX trên DEFI cho Bitcoin, giúp người dùng tham gia và hoạt động dễ dàng hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu sử dụng chuỗi khối tiền tệ gốc (RBTC trong RSK) để hoạt động, cho phép người dùng chỉ làm việc với các mã thông báo họ thích.

Theo mặc định, các blockchains yêu cầu người dùng trả phí để gửi các mã thông báo, được mệnh giá bằng tiền bản địa như ETH trên Ethereum hoặc RBTC trên RSK. Điều này tạo ra một rào cản đối với người dùng mới, những người trước tiên phải mua tài sản gốc và sau đó gửi nó vào ví của họ trước khi họ có thể bắt đầu tương tác. RIF Relay giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng Ví thông minh cho phép bất kỳ hợp đồng thông minh nào hỗ trợ giao dịch meta, cho phép các bên thứ ba thanh toán (hoặc thậm chí trợ cấp) phí thay cho người dùng cuối.

Các ứng dụng cho công nghệ này bao gồm các nhà phát triển ví và dApp quan tâm đến việc trang trải chi phí cho người dùng mới thực hiện các tương tác tài chính phi tập trung đầu tiên của họ.

Ví Beexo


Ví đầu tiên tích hợp RIF Relay. Hiện đang thực hiện tích hợp trên Testnet.