Nhận miền của bạn,
quên địa chỉ của bạn


Dịch vụ Tên RIF cung cấp một kiến trúc cho
phép nhận dạng các địa chỉ blockchain bằng các
tên mà con người có thể đọc được.

Sứ mệnh


Dễ sử dụng là chìa khóa để tiếp cận những người
dùng không có ngân hàng và không có kỹ thuật.
Rất khó để
mong đợi được áp dụng rộng rãi nếu người dùng phải sao
chép và dán các địa chỉ thập lục phân dài để chuyển hoặc nhận
nội dung kỹ thuật số. Bằng cách thêm dịch vụ phân giải tên,
độ phức tạp của hệ thống sẽ giảm đi nhiều.

Sách trắng

Tiện ích sử dụng


Bằng cách cho phép sử dụng Bí danh, Dịch vụ tên RIF (RNS) làm cho việc sử dụng công nghệ blockchain trở nên dễ dàng và trực quan, giúp thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt.

RNS được sử dụng trên Thanh toán RIF, Lưu trữ RIF, Truyền thông RIF và các Dịch vụ RIF khác mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng cuối.

Khả năng tương tác


Khả năng tương tác của chuỗi khối là chìa khóa cho sự thành công của toàn bộ hệ sinh thái.

RNS cung cấp dịch vụ đặt tên nền tảng chéo đầu tiên có sẵn cho tất cả các blockchain chính như Bitcoin, Litecoin và những người khác.

Bảo mật

Được xây dựng dựa trên RSK, nó kế thừa tính chất phân quyền và bảo mật của Bitcoin.

Hiệu quả chi phí

Có được một miền với chi phí ít hơn một đô la. Sau khi có được miền, các miền phụ có thể được ủy quyền mà không phải trả thêm phí.

Đối tác RSK có thể hưởng lợi từ giao thức RNS bằng cách phát hành tên miền phụ.

Ví được hỗ trợ

Tất cả các ví sau đều có RNS tích hợp, có nghĩa là bạn có thể bắt đầu sử dụng Alias của mình với chúng ngay lập tức!